Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcılığı Sınavı

Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu
Bu haber 2013-09-13 00:57:00 eklenmiştir ve 3920 kez görüntülenmiştir.

<p align="center"> KAMU DENET&Ccedil;İLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU</p> <p> I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:</p> <p> - Sınavı A&ccedil;an Kurum: T.C. Kamu Denet&ccedil;iliği Kurumu</p> <p> - Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Kamu Denet&ccedil;iliği Uzman Yardımcısı, 50 adet.</p> <p> - Yazılı ve S&ouml;zl&uuml; Sınav Esası: Giriş Sınavı &ouml;nce klasik usulde yazılı, sonra da s&ouml;zl&uuml; olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar s&ouml;zl&uuml; sınava giremezler.</p> <p> II - SINAV TARİHİ VE YERİ:</p> <p> - Giriş Sınavının yazılı b&ouml;l&uuml;m&uuml; 12 Ocak 2014 (Pazar g&uuml;n&uuml;) tarihinde Ankara&#39;da tek oturum halinde yapılacaktır.</p> <p> - Giriş Sınavının yazılı b&ouml;l&uuml;m&uuml;ne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; Kamu Denet&ccedil;iliği Kurumu (www.kamudenetciligi.gov.tr, www.ombudsman.gov.tr ve www.osym.gov.tr) internet sayfalarından &ouml;ğrenilebilecektir.</p> <p> - Yazılı sınavda başarılı olan adaylar s&ouml;zl&uuml; sınava tabi tutulacak olup, s&ouml;zl&uuml; sınav tarihi, yeri ve saati (www.kamudenetciligi.gov.tr ve www.ombudsman.gov.tr) internet sayfalarında ayrıca ilan edilecektir.</p> <p> III - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:</p> <p> - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.</p> <p> - Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının ilk g&uuml;n&uuml; itibariyle 35 yaşını aşmamış (01/01/1979&nbsp;tarihinden sonra doğanlar) olmak.</p> <p> - En az d&ouml;rt yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fak&uuml;ltelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt i&ccedil;i ve yurt dışındaki &ouml;ğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.</p> <p> - Başvuruyu, Kamu Denet&ccedil;iliği Kurumunca yayımlanan Giriş Sınavı Duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak s&uuml;resi i&ccedil;erisinde yapmış olmak.</p> <p> - 2012 ve 2013 tarihli Kamu Personel Se&ccedil;me Sınavlarının (KPSSP11), (KPSSP21), (KPSSP30), (KPSSP62), (KPSSP74), (KPSSP100), (KPSSP103), (KPSSP109) puan t&uuml;rlerinin herhangi birinden 80 ve &uuml;zeri puan almak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en y&uuml;ksek puan sıralamasına g&ouml;re ilk 1000 aday arasında bulunmak. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların t&uuml;m&uuml; sınava &ccedil;ağrılacaktır.</p> <p> - Sağlık durumu T&uuml;rkiye&#39;nin her yerinde g&ouml;rev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak.</p> <p> IV - &Ouml;N BAŞVURU:</p> <p> - &Ouml;n başvurular 21-31 Ekim 2013 tarihleri arasında yapılacaktır.</p> <p> - Adaylar &ouml;n başvurularını &Ouml;SYM&rsquo;nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile bireysel olarak elektronik ortamda yapacaklardır. &Ouml;n başvuru yapacak adaylardan hizmet &uuml;creti olarak 5,00 TL başvuru &uuml;creti tahsil edilecektir. Sınava başvuracak adayların 2012 veya 2013 KPSS puanları &Ouml;SYM tarafından &ouml;n başvuru esnasında kontrol edilecektir. &Ouml;n başvuru esnasında yukarıda belirtilen puan şartını taşımayan adayların başvuruları sistem tarafından kabul edilmeyecektir.</p> <p> - Belirtilen KPSS puan t&uuml;rlerinden, atama yapılacak kadronun 20 katı kadar (1000) aday en y&uuml;ksek puandan aşağı doğru sıralanarak sıralamadaki en son (1000) inci adayla aynı puandaki adaylar da yazılı sınava girecekler listesine dahil edilerek (www.kamudenetciligi.gov.tr, www.ombudsman.gov.tr ve www.osym.gov.tr) adreslerinde ilan edilecektir.</p> <p> - Kesin başvurular elektronik ortamda &Ouml;SYM&rsquo;nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 18-27 Kasım 2013 tarihleri arasında yapılacaktır.</p> <p> - Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar 140,00 TL sınav &uuml;creti yatıracaklardır.</p> <p> - &Ouml;n başvuru ve yazılı sınav başvuru &uuml;cretleri, &Ouml;SYM&rsquo;ye ait Akbank, Denizbank, T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası, Kuveyt T&uuml;rk Katılım Bankası, T&uuml;rk Ekonomi Bankası, T.C. Ziraat Bankasının t&uuml;m şubeleri ve İnternet bankacılığı aracılığıyla ve PTT İş Yerlerinden yatırılacaktır. Sınav &uuml;cretleri &Ouml;SYM&rsquo;nin internet sayfasında bulunan &ldquo;&Ouml;demeler&rdquo; alanından kredi/banka kartı ile de yatırılabilecektir.</p> <p> - Sınav &uuml;cretini yatıran adaylar başvurularını, başvuru tarihlerinde &Ouml;SYM Başvuru Merkezleri (&Ouml;SYM Sınav Merkezi Koordinat&ouml;rl&uuml;kleri) aracılığıyla veya &Ouml;SYM&rsquo;nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile bireysel olarak elektronik ortamda yapacaklardır. Adaylar sınava başvurularını yapmadan &ouml;nce sınav &uuml;cretini yatırmış olmalıdır.</p> <p> - Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlıklar y&uuml;z&uuml;nden doğacak sonu&ccedil;lardan kendileri sorumlu olacaktır. - Adayların, sınav başvuru şartlarını dikkatlice inceleyip, t&uuml;m şartları taşımaları halinde sınav &uuml;cretini yatırmaları kendi yararlarınadır.</p> <p> - Sınav &uuml;cretini &ouml;dedikleri halde sınav başvurusunu yapmayan, başvuru şartlarını taşımayan, başvurusu ge&ccedil;ersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan &ccedil;ıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı ge&ccedil;ersiz sayılan ya da &uuml;cret gerektirmeyen bir işlem i&ccedil;in &uuml;cret yatıran veya aynı işlem i&ccedil;in birden fazla &ouml;deme yapan adayların &ouml;dedikleri &uuml;cretler geri verilmeyecektir.</p> <p> - &Ouml;SYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) ilk kez d&acirc;hil olan adaylara başvuru işlemi i&ccedil;in &uuml;cretsiz olarak şifre verilmektedir. Şifresini unutan adayların şifrelerini yeniden edinebilmeleri ile ilgili ayrıntılı bilgi &Ouml;SYM&rsquo;nin İnternet sayfasında bulunmaktadır.</p> <p> - Sınav &uuml;cretini yatıran ve başvurusunu tamamlayan her aday i&ccedil;in &Ouml;SYM tarafından, adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini g&ouml;steren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini &Ouml;SYM&rsquo;nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile edineceklerdir. Adaylar sınava, internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve n&uuml;fus c&uuml;zdanı veya s&uuml;resi ge&ccedil;erli pasaport ile kabul edilecektir. N&uuml;fus c&uuml;zdanı veya pasaport dışında, zorunlu askerlik g&ouml;revini ifa eden er/erbaşlar i&ccedil;in asker&icirc; kimlik belgesi kabul edilecektir. Bunların dışındaki, s&uuml;r&uuml;c&uuml; belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer t&uuml;m belgeler sınava giriş i&ccedil;in ge&ccedil;erli belge sayılmayacaktır. &Uuml;zerinde soğuk damga, g&uuml;ncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan n&uuml;fus c&uuml;zdanları ile ge&ccedil;erlilik s&uuml;resi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Adayın bu belgeleri ibraz edemediği h&acirc;lde Sınav Merkezi Koordinat&ouml;rlerinin, &Ouml;SYM Temsilcilerinin, bina veya salon g&ouml;revlilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı &Ouml;SYM Y&ouml;netim Kurulunca ge&ccedil;ersiz sayılacaktır.</p> <p> - Sınav i&ccedil;in iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, pe&ccedil;ete ve şeker her bir aday i&ccedil;in &Ouml;SYM tarafından temin edilecektir. T&uuml;m adaylar, 26 Eyl&uuml;l 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi&nbsp;Gazete&rsquo;de&nbsp;yayımlanan Adayların ve Sınav G&ouml;revlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Y&ouml;netmelik ile &Ouml;SYM&rsquo;nin internet sitesinde yayınlanan &ldquo;Sınav Uygulamalarına İlişkin G&uuml;venlik&nbsp;Tedbirleri&rdquo;ne&nbsp;uymak zorundadır. Sınav binaları/salonları &Ouml;SYM tarafından kurulacak g&uuml;venlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.</p> <p> Yazılı sınavı kazanan adaylar aşağıda belirtilen evrakları Kurum tarafından bildirilecek tarihe kadar Kuruma elden veya posta yoluyla ileteceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Kurumca da onaylanabilir.</p> <p> - Kurumun resmi internet sitesinden temin edecekleri başvuru formu,</p> <p> -&nbsp;Y&uuml;ksek &ouml;ğrenim&nbsp;mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı &ouml;rneği; eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların ise diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı &ouml;rneği.</p> <p> - &Uuml;&ccedil; adet vesikalık fotoğraf.</p> <p> - KPSS sonu&ccedil; belgesinin aslı veya bilgisayar &ccedil;ıktısı.</p> <p> - Adayın kendi el yazısı ile yazılmış &ouml;zge&ccedil;miş.</p> <p> V - SINAV KONULARI:</p> <p> - Sınav konuları ve sınavdaki ağırlıkları aşağıdaki gibidir:</p> <p> - GENEL YETENEK &ndash; GENEL K&Uuml;LT&Uuml;R (% 20)</p> <p> - MALİYE: Kamu maliyesi, B&uuml;t&ccedil;e ve b&uuml;t&ccedil;e politikası, T&uuml;rk b&uuml;t&ccedil;e sistemi, vergi hukuku ve T&uuml;rk vergi sisteminin genel esasları ve maliye politikası (% 10)</p> <p> - İKTİSAT: Mikro ve makro iktisat, iktisat politikası, T&uuml;rkiye ekonomisi, uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar (% 10)</p> <p> - HUKUK:</p> <p> Kurumun G&ouml;rev Alanı İle İlgili Hukuk: anayasa hukuku ve anayasa yargısı, İdare hukuku ve idari yargı, insan hakları hukuku (% 30)</p> <p> Diğer Hukuk: Ceza hukuku (genel h&uuml;k&uuml;mler), Medeni hukuk (başlangı&ccedil; h&uuml;k&uuml;mleri ile kişiler hukuku), bor&ccedil;lar hukuku (genel h&uuml;k&uuml;mler) (% 10)</p> <p> - KAMU Y&Ouml;NETİMİ: Y&ouml;netim bilimi ve T&uuml;rk kamu y&ouml;netimi, siyaset bilimi, personel y&ouml;netimi, mahalli idareler ve T&uuml;rk siyaset tarihi (% 20)</p> <p> VI - DEĞERLENDİRME:</p> <p> - Giriş Sınavı notları, yazılı ve s&ouml;zl&uuml; sınav notlarından meydana gelir. Tam not yazılı sınav ile s&ouml;zl&uuml; sınav i&ccedil;in ayrı ayrı olmak &uuml;zere 100&#39;d&uuml;r.</p> <p> - Giriş Sınavında başarılı olmak i&ccedil;in:</p> <p> a) Yazılı sınav konularından yapılan yazılı sınavdan başarılı sayılmak i&ccedil;in alınan notun 70&#39;ten aşağı olmaması gerekir.</p> <p> b) Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan, en y&uuml;ksek puan alan adaydan başlamak &uuml;zere, atama yapılacak kadro sayısının d&ouml;rt katına kadar aday s&ouml;zl&uuml; sınava &ccedil;ağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da s&ouml;zl&uuml; sınava &ccedil;ağrılır. Yazılı sınavdan 70 ve &uuml;zerinde puan almış olmak, s&ouml;zl&uuml; sınava &ccedil;ağrılmayan adaylar i&ccedil;in m&uuml;ktesep hak teşkil etmez.</p> <p> c) S&ouml;zl&uuml; sınavda başarılı olmak i&ccedil;in s&ouml;zl&uuml; sınav puanının 70&#39;den az olmaması gerekir.</p> <p> - Giriş Sınavı puanı, s&ouml;zl&uuml; sınavda başarılı olan adayların s&ouml;zl&uuml; sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.</p> <p> - Adayların başarı derecesi tespit edilirken, Giriş Sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı y&uuml;ksek olan adaya; yazılı sınav puanının da eşit olması halinde KPSS puanı y&uuml;ksek olan adaya &ouml;ncelik tanınır.</p> <p> - Giriş sınavından 70 ve &uuml;zerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar i&ccedil;in m&uuml;ktesep hak teşkil etmez.</p> <p> VII- SINAV SONU&Ccedil;LARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:</p> <p> Yazılı sınav sonu&ccedil;ları (www.kamudenetciligi.gov.tr, www.ombudsman.gov.tr ve www.osym.gov.tr) internet sitelerinden &ouml;ğrenilebilecektir.</p> <p> S&ouml;zl&uuml; sınav sonu&ccedil;ları (www.kamudenetciligi.gov.tr ve www.ombudsman.gov.tr) internet adreslerinde ve Kurumun hizmet binasında ilan edilecektir. Ayrıca sınavda asil ve yedek listeye giren adaylara sonu&ccedil;, yazılı olarak bildirilecektir.</p> <p> - Yazılı sınav sonu&ccedil;larına, duyuruların yapıldığı g&uuml;n&uuml; takip eden tarihten itibaren 3 g&uuml;n i&ccedil;erisinde, Sınav sonucunun yeniden incelenmesi talepleri ise sonu&ccedil;ların a&ccedil;ıklandığı tarihten itibaren 10 g&uuml;n i&ccedil;erisinde yazılı olarak &Ouml;SYM&rsquo;ye yapılacaktır. &Ouml;SYM s&uuml;resi i&ccedil;erisinde yapılan başvuruları inceleyerek, sonu&ccedil;larını 10 g&uuml;n i&ccedil;erisinde ilgililere ve Kuruma bildirecektir.</p> <p> VIII- DİĞER HUSUSLAR:</p> <p> - Giriş Sınavı ile ilgili hususlar</p> <p> (www.kamudenetciligi.gov.tr ve www.ombudsman.gov.tr) adresinden takip edilebilir.</p> <p> - Ger&ccedil;eğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı T&uuml;rk Ceza Kanununun ilgili h&uuml;k&uuml;mleri doğrultusunda işlem yapılır.</p> <p> - Ger&ccedil;eğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Giriş Sınavında başarılı olsalar bile, sınavları ge&ccedil;ersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Aradan ge&ccedil;en s&uuml;reye bakılmaksızın bu sınavdan elde edilen t&uuml;m haklar kaybedilir. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir.</p> <p> Sınav Yardım&nbsp;Masası :</p> <p> Telefon : 0&nbsp;312 465 22 00 / 1266</p> <p> E-Posta : insankaynaklari@ombudsman.gov.tr</p> <p> &nbsp;</p>
ETİKETLER : kamu denetçiliği sınav giriş duyurusu
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm haber yorumlarını okumak için tıklayın.
Diğer Personel Kategorisindeki Son Dakika Haberleri

Yazarlar

Anket
Saadet Partisi-Büyük Birlik ittifakı yüzde 10 barajını aşar mı?
Evet rahat geçer
Zorlar ama geçemez
Geçemez
Kararsızım
GÜNDEM
Meb Oyunlar
Üniversite Haberleri
Işid Teör Örgütü
Facebook
SPOR
Galatasaray
Fenerbahçe
Süper Lig
Maç Sonucu
SİYASET
Findeks kredi notu
Cumhurbaşkanı
Ahmet Davutoğlu
Tayyip Erdoğan
GÜNCEL
Seçim Anketleri
Mobil Site
Öğretmen Ataması
Altın Döviz
HABER
Son Haber
Eğitim Haberleri
Son Dakika Haber
Personel İlanları
MEDYA
Gazete Manşetleri
Survivor All Star
Medya
Gazete Tirajları
MAGAZİN
Program Reytingleri
Nihat Doğan
Nur Yerlitaş
Haber Sitesi46MEDYA

SON DAKİKA HABERLER

 Mobil Android Mobil IOS Mobil

Seçim Anketi İyad Üyesi İhlas Haber Ajansı Sanal Basın Güvenli İnterneti Destekliyoruz